BORZOI-RINGENS STYRELSE 2019

Ordförande
Rickard Sellin
ordforande@borzoi-ringen.com

Vice Ordförande
Annelie Gauffin
info@borzoi-ringen.com

Kassör
Maria Cederlund
kassor@borzoi-ringen.com

Sekreterare
Lillemor Eklund
sekreterare@borzoi-ringen.com

Styrelseledamot
Susanne Persson
info@borzoi-ringen.com

Styrelseledamot
Maria Annala
info@borzoi-ringen.com

Styrelseledamot
Anna Åkerström
info@borzoi-ringen.com

Suppleant 1
Elisabet Jonsson
info@borzoi-ringen.com

Suppleant 2
Jenny Nilsson
info@borzoi-ringen.com

Revisorer
Lena Thompson
ingalena70@hotmail.com
Dan Persson
yermoloffs@telia.com

Revisorssuppleanter
Yvonne Ljungström Christiansen
Robert Dirksen

Valberedning

Monica Lewin
Caroline Gustavsson

Bankgiro

5296-0010

FÖR ATT NÅ HELA STYRELSEN: info@borzoi-ringen.com
MAIL RÖRANDE HEMSIDAN SKICKAS TILL barowiak@gmail.com