BORZOI-RINGENS STYRELSE 2018

Ordförande
Rickard Sellin
ordforande@borzoi-ringen.com

Vice Ordförande
Vakant
info@borzoi-ringen.com

Kassör
Britt-Marie Andersson
kassor@borzoi-ringen.com

Sekreterare
Helene Frid
sekreterare@borzoi-ringen.com

Styrelseledamot
Susanne Persson
info@borzoi-ringen.com

Styrelseledamot
Annelie Gauffin
info@borzoi-ringen.com

Styrelseledamot
Lillemor Eklund
info@borzoi-ringen.com

Suppleant 1
Maria Annala
info@borzoi-ringen.com

Suppleant 2
Elisabet Jonsson
info@borzoi-ringen.com

Revisorer
Lena Thompson
ingalena70@hotmail.com
Dan Persson
yermoloffs@telia.com

Revisorssuppleanter
Yvonne Ljungström Christiansen
Robert Dirksen

Valberedning
Anna Åkerström (sammankallande)
Monica Lewin
Caroline Gustavsson

Bankgiro

5296-0010

FÖR ATT NÅ HELA STYRELSEN: info@borzoi-ringen.com
MAIL RÖRANDE HEMSIDAN SKICKAS TILL barowiak@gmail.com