Det finns fem regioner inom Borzoi-Ringen. De olika regionerna anordnar utställningar, lure-coursing, träffar, ringträningar  m m. Allt beroende på vad medlemmarna vill och och kan hjälpa till med. 
Klicka på resp region för att se vad som är på gång!

Kontaktpersoner
Amanda Wennström
Maria Cederlund
norra@borzoi-ringen.com

Kontakpersoner
Izabella Åkerström
nnorra@borzoi-ringen.com

Kontaktpersoner
Susanne Persson
ostra@borzoi-ringen.com

Kontaktperson
Anette Möller
Paula Porseryd
vastra@borzoi-ringen.com

Kontakperson
Tyvärr så saknar vi kontaktperson här. Kontakta
info@borzoi-ringen.com
om du är intresserad av att hjälpa till!
sodra@borzoi-ringen.com