Det finns fem regioner inom Borzoi-Ringen. De olika regionerna anordnar utställningar, lure-coursing, träffar, ringträningar  m m. Allt beroende på vad medlemmarna vill och och kan hjälpa till med. 
Klicka på resp region för att se vad som är på gång!

Kontaktpersoner
Katarina Lundberg-Touma
Elisabeth Broström
Amanda Wennström
norra@borzoi-ringen.com

Kontakpersoner
Stefan och Carina Arnberg

nnorra@borzoi-ringen.com

Kontaktpersoner
Susanne Persson
Helene Frid
ostra@borzoi-ringen.com

Kontaktperson
Britt-Marie Andersson
Anne-Lee Franklin
vastra@borzoi-ringen.com