RUTINER OCH INFORMATION

NÄR SKA MAN BETALA MEDLEMSAVGIFTEN?

Medlemsavgiften ska normalt betalas senast 31 januari för det år man vill vara medlem. Det går självklart att betala senare, men då kan man inte vara säker på att få årsboken som klubben ger ut varje år. Dessutom finns det en brytpunkt den 31 oktober. Betalar man avgiften senast den 31 oktober ses det som att man betalar för innevarande år. Men om man betalar medlemsavgiften från och med 1 november ses det som att man betalar för nästkommande år. Medlemskapet börjar gälla omgående, det vill säga även den tid som återstår av året. Man får dock inte årsboken för innevarande år.

Exempel:

  • Betala medlemsavgiften senast den 31 oktober 2019 – du blir då medlem för 2019. Du får en årsbok för 2019 i den mån det finns några kvar. Du måste sen betala medlemsavgift igen för 2020.
  • Betala medlemsavgiften från och med den 1 november 2019 – du blir då medlem för 2019 och 2020. Du får en årsbok för 2020 när den ges ut.

MAIL RÖRANDE HEMSIDAN SKICKAS TILL BAROWIAK@GMAIL.COM