Avelskommitté

Kontaktpersoner:
Lize Edland (sammankallande)
Annelie Gauffin
(även Mentalitetskommittén)
avelsrad@borzoi-ringen.com

Avelskommitténs uppgift är att uppfylla rasklubbens åtaganden gentemot SKK vad gäller Borzoi-Ringens rasspecifika avelsstrategier - RAS, särskilt rasspecifika domaranvisningar - SRD samt annat rörande avel och hälsa för rasen.

RAS - Rasspecifika Avelsstrategier
Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans med specialklubbarna och rasklubbarna för att ta fram strategier för aveln inom vissa raser. Målet är att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.
Läs mer i nedanstående länkar (pdf-filer -tryck på texten)

DM - Degenerativ myelopati
DM är en progredierande (fortskridande) sjukdom utav ryggmärgen på äldre hundar. De första symtomen är koordinationsförlust och svaghet med muskelförtvining i bakbenen/bakdelen som i slutändan leder till förlamning av bakpartiet
Läs mer i nedanstående länkar (pdf-filer)

Webbenkäter

Här kommer länkar till klubbens olika webbenkäter avseende hälsa att publiceras
ENKÄT avseende ålder hos borzoi.
Denna enkät är öppen för alla borzoiägare i Sverige att besvara för hundar som bott i Sverige. Man kan även rapportera in hundar som avlidit sedan längre tid tillbaka. Med den här enkäten som är anonym så hoppas vi att kunna få fram hur gamla våra hundar blir. Det är tillnytta både för uppfödare och borzoiägare att få en bild av borziens medelålder och statisik avseende rasens livspan i Sverige. Exporter skall ej omfattas då de vistas i andra miljöer. Resultat kommer att redovisas i RAS och i årsboken när tillräckligt underlag har inkommit.  
Enkäten hittar ni HÄR
 

Du glömmer väl inte att fylla i enkäterna?
Webbenkäter avseende mentalitet och livslängd på borzoi
Avelskommitteén har publicerat en enkät avseende hur borzoiägare upplever sin hunds mentalitet, mer information hittar man på Mentalitetskommitteéns sida
Avelskommitteén har publicerat en enkät avseende rasens livslängd, mer information hittar ni längst ned på Avelskommitteéns sida