Annonsera i tidningen

Att annonsera i Borzoi-Ringens klubbtidning "BORZOI" är möjligt för alla medlemmar till ett förmånligt medlemspris som finns angivet i tidningen.

Icke medlemmar får också annonsera, men till dubbelt pris.

Borzoi-Ringen kräver att uppfödare också har hänvisning utav SKK och registrerar sina valpar hos SKK för att få annonsera. Vid information om "icke hänvisning" och/eller "registeringsförbud" utav SKK så får man per automatik inte annonsera i klubbens tidning.

Manusstopp

Manusstopp finns angivet i tidningarna för det aktuella året (samt på klubbens hemsida). Manusstopp skall respekteras och annonser inkomna efter manusstopp införs i nästkommande nummer.

Betalning

Annons skall betalas i samband med manusstopp.

Obetalda annonser kommer ej med i tidningen.

Kommersiella annonser

Styrelsen fastställer om annonsen accepteras och vad annonsören skall betala för sin annons, dock minst det dubbla priset för vad medlemsannonser kostar.

Annonstyper

Man kan skicka in annonsunderlag av olika typer.

- Handskrivna manus och fotografier

- Worddokument

- PDF format

- Färdiga annonser i bildformat

Ofärdiga annonser

Vill du ha hjälp att göra/färdigställa din annons så skicka ett handskrivet manus till redaktören där det tydligt framgår vilken text som önskas i annonsen samt om du har ev. layout önskemål. Bifoga också den eller de bilder som skall ingå. Önskar du att få igen dina fotografier så skicka med ett frankerat returkuvert.

Word

För annonser gjorda i Word gäller att eventuella bilder bifogas separat för att det skall bli tillräckligt bra kvalitet på trycket. Bilder skall helst vara i 300 dpi eller så stora som möjligt, bredd x höjd för bästa kvalitet. Använder ni ovanliga teckensnitt måste ni bifoga teckensnittet för att vara säkra på att få samma.

Färdiga annonser i bildformat

Upplösningen bör ligga på 250 DPI eller högre. Borzoi Ringens rutiner skapad enligt styrelse beslut 2005-04-20 Reviderad enligt styrelsebeslut 2007-10-11

PDF- annonser

Skall annonsen vara utfallande, det vill säga täcka hela sidan, skall den vara minst 3 mm större än A4. Detta för att undvika vita kanter vid skärning av tidningen.

Har du frågor så kontakta redaktören, telefonnummer hittat du i BORZOI,

 Du kan också maila på redaktion@borzoi-ringen.com