Årsmöte 2018
Planerat datum är den 17 mars 2018.
Mer info kommer!

Årsmöte 2017

Klubben avhöll sitt årsmöte den 26 februari i Upplands Väsby, Hundsportcentrum.

 

Så fort årsmötesprotkollet är justerat så kommer det att finnas att läsa på sidan "För medlemmar". Här kommer dock en liten sammanfattning från vissa punkter.

  • Ansvarsfrihet beviljades
  • Klubben har gått med vinst detta år
  • Oförändrade medlemsavgifter 2018
  • Val: omvald ordförande blev Rickard Sellin, övriga nyvalda eller omvalda ledamöter blev Britt-Marie Andersson, Helene Frid, Izabelle Åkerström och Lillemor Eklund.
    Som suppleanter valdes Amanda Wikström och Maria Annala.
    Kvarstående ledamöter är Elisabeth Broström och Susanne Persson
  • Det har inkommit, från SKK, förändringar av klubbstadgar (typstadgar) vilka mötet godkände.
På årsmötet delades det ut avelsdiplom till följande hundar:
Ch Barowiak's Chagall, Ch Borzoiwski's Legally Blonde, Anniehood's Angels Gloria, Ch Velikij Laryssa och  Ch Midnight Sun.

Diplom delades även ut till vinnande Allround Borzoi 2017; Bierioza's Cassiopeia

Styrelsen i dess helhet med mailadresser hittar du på sidan STYRELSE