Årsmöte 2020
Borzoi-Ringens årsmöte 2020 blir den 21 MARS kl 13.00 i samband med SvVK Östras utställning i Upplands-Väsby på Stockholms Hundsportcentrum.

Motioner ska skriftligen skickas till styrelsen senast den 29 februari 2020 info@borzoi-ringen.com
Förslag på ledamöter kan lämnas till valberedningens sammankallande Annica Nilsson borzowski@gmail.com

Fika utlovas :)

VÄLKOMNA!

Årsmöte 2019
Borzoi-Ringens årsmöte 2019 gick av stapeln i samband med SvVK Östras utställning i Upplands-Väsby den 10 mars.

Styrelsen beviljades ansvarsfrithet för det gågna året.
Valberdninngens förslag till styrelse antogs. Den nya styrelsen hittar du HÄR
Inga motioner hade inkommit
Ett kort och trevligt möte.

Årsmötesprotokoll kommer att finnas på MEDLEMSSIDAN

Årsmöte 2018
9 medlemmar slöt upp till årsmötet som hölls den 17 mars  i Ekeby Bygdegård i Kumla.
 

Årsmötesprotokollet finns nu att läsa på sidan "För medlemmar"


Här kommer en liten sammanfattning:

 • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
 • Verksamhetsberättelser och förslag till verksamhetsplan antogs
 • Klubben har gått med vinst även detta år, del av vinsten kommer att gå till nyupprättat jubileumskonto
  (klubben firar 50 år 2021)
 • Oförändrade medlemsavgifter 2019
 • Val: omvald ordförande blev Rickard Sellin, övriga nyvalda eller omvalda ledamöter blev Susanne Persson, Izabella Åkerström och Annelie Gauffin. Maria Annala och Elisabet Jonsson valdes som suppleanter. Samtliga styrelseledamöter och deras funktion kommer att finnas på sidan "Styrelse" när de har konstituerat sig.
 • Inkommen motion och styrelseförslag antogs (detta går att läsa om i protokollet)

Årsmöte 2017

Klubben avhöll sitt årsmöte den 26 februari i Upplands Väsby, Hundsportcentrum.

 

Så fort årsmötesprotkollet är justerat så kommer det att finnas att läsa på sidan "För medlemmar". Här kommer dock en liten sammanfattning från vissa punkter.

 • Ansvarsfrihet beviljades
 • Klubben har gått med vinst detta år
 • Oförändrade medlemsavgifter 2018
 • Val: omvald ordförande blev Rickard Sellin, övriga nyvalda eller omvalda ledamöter blev Britt-Marie Andersson, Helene Frid, Izabelle Åkerström och Lillemor Eklund.
  Som suppleanter valdes Amanda Wikström och Maria Annala.
  Kvarstående ledamöter är Elisabeth Broström och Susanne Persson
 • Det har inkommit, från SKK, förändringar av klubbstadgar (typstadgar) vilka mötet godkände.
På årsmötet delades det ut avelsdiplom till följande hundar:
Ch Barowiak's Chagall, Ch Borzoiwski's Legally Blonde, Anniehood's Angels Gloria, Ch Velikij Laryssa och  Ch Midnight Sun.

Diplom delades även ut till vinnande Allround Borzoi 2017; Bierioza's Cassiopeia

Styrelsen i dess helhet med mailadresser hittar du på sidan STYRELSE