Här hittar du valpar och äldre hundar till salu. Här finns också kommande samt planerade kullar.


Vill du "annonsera" här eller om du är intresserad av mer information om valpar, kontakta Borzoi-Ringens valphänvisare . Skicka alltså INTE direkt till webansvarig, utan allt ska gå via valphänvisaren.
För att få ha en annons här måste man bland annat vara medlem i B-R, ha rätt till valphänvisning från SKK - se "Regler för valphänvisning" här intill samt läs rutiner som gäller för hänvisning på hemsidan - klicka här. Annons kostar 100,-
I avgiften för kennelannons (sidan "Uppfödare") ingår annons på sidorna "Köpa borzoi"
Skicka gärna med länk till The Borzoi Files (www.theborzoifiles.net/)  så att hugade valpspekulanter kan se kullens stamtavla. Skicka även med bilder på föräldradjuren inför planerade/kommande kullar samt när valpar finns en bild på dessa. SE PÅ SIDORNA HUR WEBMASTER VILL HA DET.

När du har sålt dina valpar, vänligen meddela webmaster så att annonsen kan tas bort.

REGLER FÖR VALPHÄNVISNING

För att du som uppfödare skall få valphänvisning krävs att du är medlem i Borzoi-Ringen och även
erhåller valphänvisning hos SKK.

Grundläggande för hänvisning är att man:
- Följer SKKs etiska riktlinjer
- Följer SKKs avelspolicy
- Följer SKKs grundregler

All avel och uppfödning ska ske i överensstämmelse med djurskyddslagen och djurskyddsförordningen.

De klubbspecifika kriterierna som finns för att erhålla valphänvisning är:

  • Inavelsgraden på kullen får ej överstiga 6,25 procent (beräknat på tre generationers stamtavla)
  • Valpkull ska annonseras med inavelsgrad angiven
Skicka info till valphänvisare:
valphanvisare@borzoi-ringen.com