Här hittar du valpar och äldre hundar till salu. Här finns också kommande samt planerade kullar.


Om du är intresserad av mer information kontakta Borzoi-Ringens valphänvisare .

Om du som uppfödare har rätt till att ha kennelannons (se regler här intill/nedan) kan du annonsera här.
Skicka uppgifterna till valphänvisaren. Annonsen ska innehålla kennelnamn, när valparna är födda eller planeras att födas (kommande /planerade kullar), föräldrar, antal och fördelning samt inavelsgrad. För att synas bör bilder på förälddradjuren och valpar skickas in (max totalt tre bilder).
Skicka gärna med länk till The Borzoi Files (www.theborzoifiles.net/)  så att hugade valpspekulanter kan se kullens stamtavla. Ditt namn och kontaktuppgifter behöver också vara med.
Se exempel nedan på annons.

När du har sålt dina valpar, vänligen meddela webmaster så att annonsen kan tas bort.

REGLER FÖR VALPHÄNVISNING/
KENNELANNONS


För att du som uppfödare skall få valphänvisning krävs att du är medlem i Borzoi-Ringen och även
erhåller valphänvisning hos SKK. Du förbinder dig också att betala in valpgåvomedlemsavgift till dina valpköpare. Läs reglerna nedan.

Grundläggande för hänvisning är att man:
- Följer SKKs etiska riktlinjer
- Följer SKKs avelspolicy
- Följer SKKs grundregler

All avel och uppfödning ska ske i överensstämmelse med djurskyddslagen och djurskyddsförordningen.

De klubbspecifika kriterierna som finns för att erhålla valphänvisning är:

  • Inavelsgraden på kullen får ej överstiga 6,25 procent (beräknat på tre generationers stamtavla)
  • Valpkull ska annonseras med inavelsgrad angiven
  • Att lösa valpgåvomedlemsskap för samtliga valpar inom kullen som säljes inom Sverige till köpare som ej sedan tidigare är eller inom de senaste 5 åren varit medlem.
Skicka info till valphänvisare:
valphanvisare@borzoi-ringen.com