ANMÄLAN TILL TÄVLING

När du anmäler till B-R tävlingar godkänner du därmed att vi får behandla dina personuppgifter (GDPR). Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera och ta emot din anmälan och betalning, skapa en utställningskatalog samt redovisa utställningsresultat. Dina och din hunds uppgifter kan komma att publiceras i kataloger och resultatlistor samt i medlemstidningen, på hemsidan och i sociala medier.

  • Anmäl till en tävling åt gången


Bankgiro
5296-0010